Krawal

Krakowska Wytwórnia Lalek Sp z o.o. w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 21

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS nr. 0000149079

Kapitał zakładowy: 1.632.285,00 PLN

NIP 679-10-24-950, PL 6791024950

 

 

 

Telefony

Dział Handlowy:

 

Mobile:

Fax:

 

Email:

 

+48 12 266 08 93

+48 12 267 68 11

+48 600 426 822

+48 12 266 30 50

+48 12 266 23 61

krawal@krawal.com.pl